info@saddlebred.co.za  
Saddlebred Society of South Africa News

Saddlebred Society of South Africa News

 

Dear Saddle Horse Member,

I would like to inform you regarding certain decisions which were taken at the recent Annual General Meeting of the Saddle Horse Society of SA.

 1. SAASU recently dissolved and therefore the SAASU and Show Members will now all become members of the Saddle Horse Society of SA. The Constitution of the Society has been amended accordingly.  All Sub-Union Members are now also members of the Saddle Horse Society.
   
 2. The following decisions regarding Membership Fees was taken at the AGM:
  • Membership fees for adults will be R900 per person and R200 per child.
  • All Members of registered Saddle Horses will have to pay the same membership fees, whether they are breeders or not.
   
 3. There will however be an additional amount of R50-00 payable on the Herd list for every registered Saddle Horse and this will include all horse owners, whether the owner is a registered breeder or not.

  Currently we have more than 1500 horses belonging to non-members and more than 1000 of those horse owners do not pay any membership fees.
  In the past, the balance of about 500, did however pay Show Membership fees. The reason for this decision is that the Saddle Horse Society has to pay certain fees (per horse) to SA Studbook and the Secretariat.

  The Society is currently subsidising the fees for horses belonging to Non-Members, as they do not pay membership fees. Therefore the decision was taken to charge R50-00 per registered horse as per the herd list.
   
 4. Life and Honorary Members will be exempted from membership fees as in the past. They will however pay the R50-00 fee per registered horse as per decision above.
   
 5. Horse owners who do not show their own horses, but allow their horses to be shown by other people, taking part in the Sub Union Shows, will have to pay the necessary Sub-Union fees (Sub-Unions may determine their own fees). They will also have to pay the necessary Society/ Membership and herd list fees (per horse) as decided.
   
 6. Herd lists were send electronically to members, or may be downloaded directly from www.logix.org.za - To be able to download the information yourself, you will first have to register as a user.  A unique username en password will be allocated to you. This will allow you direct access to Logix and enable you to generate your own herd list. This will also allow you to cancel horses electronically.

  For assistance on how to register on Logix, please contact Rosa van der Merwe at SA Studbook. Her contact telephone number is: 051 410 0928 or email on rosa@studbook.co.za -  This service will be FREE of charge.
   
 7. You will have the opportunity to update your herd list with horses sold / died until 16 September 2016. The number of horses as on 16 September 2016 will be used for invoicing purposes.
   
 8. Please also remember that Membership Fees are be due by 30 November of each year.
   
 9. The Society currently runs at a financial loss which we boost by using sponsorship monies from the National Championships.

  With the changes to membership monies as pointed out above, we want to make the Society profitable and independent from the National Championship.
   
 10. During the Annual General Meeting a decision was approved to make the following change to the Society name:
  Saddlebred Society of SA (English) and Saalperdgenootskap van SA (Afrikaans)

Kind Regards,

Sincerely
Dr George Aldrich
President
Saddlebred Society of SA

Geagte Saalperd-Lid

Met hierdie skrywe wil ek enkele belangrike besluite wat geneem is tydens die onlangse Algemene Jaarvergadering (AJV) van die Saalperdtelersgenootskap van SA deurgee.

 1. Alle SAASU of Skoulede is ook nou Lede by die Saalperdgenootskap en SAASU is nou amptelik ontbind. Die Konstitusie van die Genootskap is ook so gewysig, om voorsiening hiervoor te maak. Alle Sub-Unie Lede is ook nou Lede by die Genootskap.
   
 2. Op die AJV is die volgende besluit ook geneem oor Ledegelde nl.
  • Alle volwasse lede betaal Ledegelde van R900 per persoon en R200 per kind.
  •  Alle eienaars van geregistreerde Saalperde moet ook hierdie Ledegelde betaal, ongeag of die Lid 'n Teler is of nie.
   
 3. Daar is egter 'n addisionele kuddelys betaling van R50 per geregistreerde Saalperd en dit is van toepassing op alle perde eienaars, ongeag of die eienaar 'n Teler is of nie.

  Daar is tans meer as 1500 perde in nie-telers se besit en meer as 'n 1000 van die perde se eienaars betaal geen Ledegelde nie. Die ander, amper 500, het in die verlede wel Skoulidmaatskap betaal.

  Die rede hiervoor is dat die Genootskap aan Stamboek en aan Sekretariaat jaarlikse fooie per perd betaal en die Genootskap subsidieër tans perde eienaars wat nie ledegeld betaal nie en dit is ook die rede vir die kuddelys betaling.
   
 4.  Alle Lewenslede en Erelede sal steeds nie Ledegelde betaal nie, maar wel die kuddelys fooi van R50 per geregistreerde perd en vir dieselfde rede soos bo genoem.
   
 5. Perde eienaars wat nie self skou nie, maar wat se perde wel deelneem aan Sub-Unie skoue en deur iemand anders geskou word, moet Sub-Unie gelde betaal (die fooi mag deur elke Sub-Unie self bepaal word), en moet die Genootskaps-Ledegelde en kuddelys fooi per perd betaal.
   
 6. Kuddelyste sal nou aan u versend word, of u kan dit self op rekenaar aftrek by www.logix.org.za - Om die lys elektronies op te roep op Logix gaan u nodig hê om as gebruiker te registreer. U ontvang dan 'n unieke gebruikersnaam en wagwoord. U kan dan aanlyn as gebruiker op Logix ingaan, en u eie kuddelys lys genereer.

  U kan op dieselfde lys, die perde elektronies kanselleer. U kan vir Rosa van der Merwe kontak by Stamboek om u as 'n gebruiker op Logix te registreer. Die diens is GRATIS. Rosa se kontak nr: 051 4100928 / rosa@studbook.co.za 
   
 7. U het geleentheid tot 15 September 2016 om die kuddelyste op te dateer en die perde te kanselleer wat verkoop of dood is. Die perdegetalle soos op 16 September 2016 sal gebruik word om die lede te faktureer.
   
 8. Onthou ook dat Ledegelde betaalbaar is voor 30ste November van elke jaar.
   
 9. Die Genootskap maak jaarliks 'n finansiële verlies wat dan opgevul word deur van die borggelde vir die Nasionale Kampioenskappe te gebruik. Met hierdie verandering in die Ledegelde, poog ons om die Genootskap winsgewend en onafhanklik van die skou te laat funksioneer.
   
 10. U sal ook opmerk dat daar 'n naamsverandering vir die Genootskap is wat tydens die AJV goedgekeur is:
  Saddlebred Society of SA (Engels) en Saalperdgenootskap van SA (Afrikaans)


Vriendelike Groete
Die uwe
Dr George Aldrich
President
Saalperdgenootskap van SA

 


Saddlebred Newsletters

DOCUMENTS TO DOWNLOAD

# Name Description
1. January 2017 Download the Newsletter in PDF
2. November 2016 Download the Newsletter in PDF
3. September 2016 Download the Newsletter in PDF
4. April 2016 Download the Newsletter in PDF
5. March 2016 Download the Newsletter in PDF
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.