info@saddlebred.co.za  
Saddlebred Brood Mare

Saddlebred Brood Mare

 

Die kriteria is as volg: ‘n Merrie wat:

2 x S.A. Kampioene (vertoning klasse) of
1 x S.A. Kampioen en 2 Reserwe Kampioene (vertoning klasse) of
4 x Reserwe S.A. Kampioene (vertoning klasse) geteel het, of
1 of meer hingste geteel het wat op hulle beurt 5 of meer S.A. Kampioene (vertoningklasse) geteel het,

sal kwalifiseer vir opname in die S.A.Broodmare Hall Of Fame.

Ekstra kriteria is goedgekeur: Wanneer ‘n merrie:

1 x S.A. Kampioen /2 reserwes geteel het en ook
1 x merrievul geteel het wat op haar beurt kwalifiseer vir (SA)BHF. (ipv nog ‘n presterende perd/e, solank die 2 of meer net nie dieselfde perd is nie.)
M.a.w die ouma van ‘n BHF merrie, mits sy self ook een S.A. Nasionale Kampioen/2 reserwes geteel het.

DOCUMENTS TO DOWNLOAD

# Name Description
1. Broodmare Hall of Fame 2018 Download PDF Document
2. Application for Broodmare Hall of Fame Download PDF document
  Left click the document name to view the document or Right click the document name and Select Save Target as... to download the document to your computer.