saddle@studbook.co.za  
Board Members of the Saddlebred Society of SA

Board Members of the Saddlebred Society of SA


PRESIDENT

Dr George Aldrich – 082 494 5713

VICE-PRESIDENT

Mr Gert Koch - 083 566 7157

 


BREEDER MEMBERS ON THE BOARD

NK - Wim van Bergen (082 809 7876)
NGSU - Dries Moolman (082 494 5387)
FS - Roy Dixon (082 905 0293)
WP - Hugo Visser (083 233 7771)
OP - Koekie de Villiers (082 801 5019)

 

EASTERN PROVINCE SUB UNION

Chairman:
Mr Stephan Loock
082 784 1098
Secretary:
Karen van Graan
082 851 1798
vangraankaren@gmail.com

 

FREE STATE SUB UNION

Chairman:
Dewet Human 
082 800 1430
dviking@mweb.co.za
Secretary:
Italine van der Walt
082 625 3636
italine@fshs.gov.za

 

NORTHERN CAPE SUB UNION

Chairman:
Mr Wim van Bergen
082 807 7876
Secretary:
Nini van Deventer
082 562 8634
nksaalperdunie@gmail.com

 

NORTHERN GAUTENG SUB UNION

Chairman:
Mr Wim Bester
082 567 5726
Secretary:
Tersia Malan
082 462 8547
tersiamalan@vodamail.co.za

 

WESTERN PROVINCE SUB UNION

Chairman:
Mr Kobus Gerber
082 452 4031
Secretary:
Amanda Williams
079 525 3196
amanda@oshpharm.com

 


 

JUDGES ASSOCIATION

Mr CJ du Plessis – 082 820 0162

OFFICIALS ASSOCIATION

Mr Marius van Rooyen – 084 958 6015

PROFESSIONAL TRAINERS ASSOCIATION

Mrs Sumeri Botha - 072 032 6223 / 084 839 1612

AMATEUR REPRESENTATIVE

Mr Francois Dercksen - 082 555 1701

SADDLE SEAT SOUTH AFRICA

Mrs Amanda Williams - 079 525 3196

 


 

HORSE CARE – PER SUB UNION - CONTACT NUMBERS

EASTERN PROVINCE SUB UNION
Stephan Loock - 082 784 1098
Colin Moolman – 082 928 0389

FREE STATE SUB UNION
DeWet Human - 073 005 5305
Attie Koen - 083 310 9254

NORTHERN CAPE SUB UNION
Ian Maritz - 082 353 5780
Wim van Bergen - 082 809 7876

NORTHERN GAUTENG SUB UNION
Wim Bester - 082 567 5726

WESTERN PROVINCE SUB UNION
Kobus Gerber - 082 452 4031
JP Hugo - 084 433 3919

 

KOMITEE-VOORSITTERS 2017/2018

Rasbevorderingskomitee:  
Voorsitter:  Johann Swanepoel
2 lede uit elke subunie vorm komitee

Dwelmkomitee:   
Voorsitter:     Aubrey Richardson   

Tugkomitee:    
Voorsitter: Francois Dercksen

Welsyn/Beskermings-komitee:
Voorsitter: Voorsitters van sub-unies

“Equine Health Advisor”:     
Voorsitters van sub-unies    

Regsverteenwoordiger:  
Graeme Falck  


SUB-KOMITEE AANSTELLINGS 2017/2018

Uitvoerende-Komitee
Dr George Aldrich
Gert Koch
Dries Moolman
Francois Dercksen
JC van den Berg - Sekretariaat 

Dwelmkomitee
Aubrey Richardson
Graeme Falck
Dr Eline Troskie
 
Tugkomitee
 Francois Dercksen – sal aangestel word per saak
   
Stalle & Terrein-Komitee
Dr George Aldrich
Attie Koen
De Wet Human

Staltoedeling-Komitee
Dr George Aldrich
Attie Koen

Borge-Komitee (ook Bemarking, Promosie, en SuperSport)
Amanda Williams
Stephan Loock
Gert Koch
Dries Moolman
  
Gazebo-Komitee
Amanda Williams (Sameroeper)
Dr George Aldrich
Aubrey Richardson

Skou-Komitee
Johann Swanepoel (Sameroeper)
Dr George Aldrich
Aubrey Richardson
Amanda Williams
Koekie de Villiers
Attie Koen
Gert Koch
Francois Dercksen

Veearts-Komitee
Veeartse

NSPCA-Komitee / Dierewelsyn-Komitee
Sumeri Botha
Koekie de Villiers

Media-Komitee  
Aubrey Richardson – Facebook (Sameroeper)
Ian Maritz - Webblad
Amanda Williams

Reëlboek-Komitee
Johann Swanepoel (Sameroeper)
Marius van Rooyen
Dr George Aldrich
CJ du Plessis
Graeme Falck
JP Hugo
Koekie de Villiers
Aubrey Richardson